ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นายชาคริสต์ กุนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรประภา พหรมชาติ
ครูพิเศษสอน

นายสมพงษ์ ดาวจันทร์
ครูพิเศษสอน

นางสาวศศิยาภรณ์ ยนจอหอ
ครูพิเศษสอน