ครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายอาทิตย์ เอกศิริ
ครูผู้ช่วย

นายเทอดชัย ชมเสียง
พนักงานราชการ (ครู)