ครูประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ครูผู้ช่วย

นายชูวงศ์ แก้วนิมิตร
ครูพิเศษสอน

นายอรรณนพ​ ภีระคำ
ครูพิเศษสอน