ครูประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ครูผู้ช่วย

นายนเรศ ตาถุวัน
ครูพิเศษสอน

นายอรรณนพ​ ภีระคำ
ครูพิเศษสอน