ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายสิทธิชัย อุดมดัน
ครู คศ.1

นายปัญญา หงสา
ครู คศ.1

นายสุทิน ชูวา
ครูผู้ช่วย

นายตรัยรัตน์ นามวงษ์
พนักงานราชการ (ครู)

นายณัฐพล ธรรมพร
ครูพิเศษสอน

นายสุระพงษ์ ศรีปราชญ์
ครูพิเศษสอน

นายวัฒนา นาคยอง
ครูพิเศษสอน