ทำเนียบบุคลากรครู

นายสิทธิชัย อุดมดัน
ครู คศ.1

นายปัญญา หงสา
ครู คศ.1

นางภัทรานิษฐ์ ไกรสุข
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ครูผู้ช่วย

นายสุทิน​ ชูวา
ครูผู้ช่วย

นายชาคริสต์ กุนอก
ครูผู้ช่วย

นางมัชฌุดา เจริญรัตน์​
ครูผู้ช่วย

นายกิติพจน์เดช สำโรงธนารัชต์
ครูผู้ช่วย

นายอาทิตย์ เอกศิริ
ครูผู้ช่วย

นายเทอดชัย ชมเสียง
พนักงานราชการ (ครู)

นายตรัยรัตน์ นามวงศ์
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวสาวิตรี ดาวจันทร์
พนักงานราชการ (ครู)

นายสมพงษ์ ดาวจันทร์
พนักงานราชการ (ครู)

นายณัฐพล ธรรมพร
พนักงานราชการ (ครู)

นางชลุตา ดวงสินธ์
ครูพิเศษสอน

นางสาวพรประภา พรมชาติ
ครูพิเศษสอน

นางสาวศศิยาภรณ์ ยนจอหอ
ครูพิเศษสอน

นายธวัชชัย มุ่งงาม
ครูพิเศษสอน

นายวัฒนา นาคยอง
ครูพิเศษสอน

นายสุระพงษ์ ศรีปราชญ์
ครูพิเศษสอน

นายนเรศ ตาทุวัน
ครูพิเศษสอน

นายกีรวุธ รัตนเกษสิริ
ครูพิเศษสอน

นางสาวธัญญานันท์ กุลสุข
ครูพิเศษสอน

นายชูวงศ์ แก้วนิมิตร
ครูพิเศษสอน

นายจำนงค์ เชื้อสร
ครูพิเศษสอน

นายอรรณนพ​ ภีระคำ
ครูพิเศษสอน

นายอดิศักดิ์ นิลบารันตร์
ครูพิเศษสอน

นางสาวสุดารัตน์ บุรินทร์
ครูพิเศษสอน

นายพณิชพงศ์ แสนพวง
ครูพิเศษสอน

นายเจษฎา บุตะเคียน
ครูพิเศษสอน