ทำเนียบบุคลากรครู

นายสิทธิชัย อุดมดัน
ครู คศ.1

นายปัญญา หงสา
ครู คศ.1

นางภัทรานิษฐ์ ไกรสุข
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ครูผู้ช่วย

นายสุทิน​ ชูวา
ครูผู้ช่วย

นายชาคริสต์ กุนอก
ครูผู้ช่วย

นางมัชฌุดา เจริญรัตน์​
ครูผู้ช่วย

นายกิติพจน์เดช สำโรงธนารัชต์
ครูผู้ช่วย

นายอาทิตย์ เอกศิริ
ครูผู้ช่วย

นายเทอดชัย ชมเสียง
พนักงานราชการ (ครู)

นายตรัยรัตน์ นามวงศ์
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวสาวิตรี ดาวจันทร์
พนักงานราชการ (ครู)

นายสมพงษ์ ดาวจันทร์
พนักงานราชการ (ครู)

นายณัฐพล ธรรมพร
พนักงานราชการ (ครู)

นางชลุตา ดวงสินธ์
ครูพิเศษสอน

นางสาวพรประภา พรมชาติ
ครูพิเศษสอน

นางสาวศศิยาภรณ์ ยนจอหอ
ครูพิเศษสอน

นายธวัชชัย มุ่งงาม
ครูพิเศษสอน

นายนเรศ ตาทุวัน
ครูพิเศษสอน

นางสาวธัญญานันท์ กุลสุข
ครูพิเศษสอน

นายจำนงค์ เชื้อสร
ครูพิเศษสอน

นายอรรณนพ​ ภีระคำ
ครูพิเศษสอน

นางสาวสุดารัตน์ บุรินทร์
ครูพิเศษสอน

นายพณิชพงศ์ แสนพวง
ครูพิเศษสอน