ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 249) 21 ธ.ค. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 215) 17 พ.ย. 64
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 240) 01 พ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (อ่าน 217) 25 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม(วิทยาลัย (อ่าน 216) 22 ต.ค. 64
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม (วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์) (อ่าน 228) 13 ต.ค. 64
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 186) 12 ต.ค. 64
แบบติดตาม ประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง โควิด-19 (อ่าน 309) 16 ก.ย. 64
ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสน (อ่าน 185) 07 ก.ย. 64
ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 199) 07 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน On-Site ในสัปดาห์ที่ 11 (อ่าน 162) 10 ส.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เรื่อง เปิด-ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และการจัดการเรียนการสอนเนื่องจา (อ่าน 152) 19 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ การเปิดศูนย์พักคอยและกักตัวสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ ที่ (อ่าน 140) 12 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ มาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด ๑๙ (อ่าน 129) 07 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ (อ่าน 195) 30 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) (อ่าน 187) 28 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 183) 24 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 204) 21 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุการ (อ่าน 164) 17 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) (อ่าน 187) 15 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถ (อ่าน 145) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนขับรถ (อ่าน 130) 09 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 217) 09 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานขับรถ ๑ อัตรา (อ่าน 142) 01 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเลื่อนเป็นวันที่ 7 -1 (อ่าน 206) 30 พ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 214) 30 พ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) (อ่าน 192) 25 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนนักศึกษา ปร (อ่าน 190) 28 เม.ย. 64
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนนักศึกษา ปร (อ่าน 138) 28 เม.ย. 64
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษ (อ่าน 636) 27 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่องค่าชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อน S/2563 (อ่าน 156) 26 มี.ค. 64
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันตคุณภาพการศึกษา (อ่าน 172) 19 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 193) 30 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนฯ (อ่าน 563) 17 พ.ย. 63
ประกาศ กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 212) 27 ต.ค. 63
เอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับแผงบอร์ดพร้อมสวิทช์ (อ่าน 199) 27 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่องประกวดราคาชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับแผงบอร์ดพร้อมสวิทช์ (อ่าน 201) 27 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 414) 26 ต.ค. 63
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดทดลองไฟฟ้ากระแสตรง - กระแสสลับ แบบแผงบอร์ด (อ่าน 231) 20 ต.ค. 63
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ชุดทดลองไฟฟ้ากระแสตรง - กระแสสลับ แบบแผงบอร์ดพร้อมสวิทช์ปรับแต่งวงจรฯ (อ่าน 191) 20 ต.ค. 63