ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน (อ่าน 21) 24 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 24) 23 พ.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้างานการเงิน (อ่าน 26) 18 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 35) 11 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 36) 10 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 41) 02 พ.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ (อ่าน 51) 01 พ.ค. 66
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารหอพัก (อ่าน 98) 26 ธ.ค. 65
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารโรงอาหาร (อ่าน 94) 26 ธ.ค. 65
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว (อ่าน 139) 26 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการpdf (อ่าน 185) 28 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 214) 22 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ (อ่าน 166) 16 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 153) 02 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 117) 02 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 163) 20 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 125) 25 ต.ค. 65
ประกาศการค่าลงทะเบียนแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 164) 23 ก.ย. 65
ประกาศผลกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 147) 23 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 184) 15 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ (อ่าน 181) 13 ก.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 188) 06 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ (อ่าน 183) 31 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 245) 11 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 227) 05 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-ครูพิเศษสอน (อ่าน 244) 27 มิ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 693) 21 ธ.ค. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 553) 17 พ.ย. 64
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 518) 01 พ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (อ่าน 458) 25 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม(วิทยาลัย (อ่าน 450) 22 ต.ค. 64
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม (วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์) (อ่าน 464) 13 ต.ค. 64
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 375) 12 ต.ค. 64
แบบติดตาม ประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง โควิด-19 (อ่าน 683) 16 ก.ย. 64
ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสน (อ่าน 398) 07 ก.ย. 64
ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 392) 07 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน On-Site ในสัปดาห์ที่ 11 (อ่าน 358) 10 ส.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เรื่อง เปิด-ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และการจัดการเรียนการสอนเนื่องจา (อ่าน 338) 19 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ การเปิดศูนย์พักคอยและกักตัวสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ ที่ (อ่าน 340) 12 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ มาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด ๑๙ (อ่าน 305) 07 ก.ค. 64